PRZETARGI

Zapytanie ofertowe 1/2018 Zakup plotera stołowego z nożem oscylacyjnym – 1 szt.


Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

dnia 09-11-2018
 

Numer ogłoszenia

10145
 

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

• Osobiście w siedzibie firmy: P11 Group Sp. z o.o. Sp. k. Jarocin, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 63-200 Jarocin
• Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy: P11 Group Sp. z o.o. Sp. k. Jarocin, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 63-200 Jarocin
• Pocztą elektroniczną na adres mail: artur.lagodzinski@p11.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

artur.lagodzinski@p11.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Artur Łagodzinski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

62 590 36 70

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: Ploter stołowy z nożem oscylacyjnym – 1 szt.
Opis przedmiotu zamówienia:
Minimalne parametry techniczne:
Parametry techniczne dla napędu:

1. Obszar pola roboczego – minimum 2270x3200mm
2. Minimum 3 sloty na narzędzia, z możliwością jednoczesnego zastosowania frezarki, noża oscylacyjnego i noża wleczonego
3. System automatycznej kontroli długości ostrza po wymianie, dla wszystkich narzędzi z dowolnego slotu, pozwalający na eliminację niepożądanego efektu nadmiernego cięcia maty podkładowej, oraz efektów niedocięcia wynikających ze skracania się ostrzy przy długich nakładach.
4. System mocowania materiału na bazie podsysu (pompa próżniowa lub turbina) z podziałem na strefy załączane i wyłączane automatycznie, gwarantujący pewne mocowanie i eliminujący konieczność dodatkowego stosowania taśm klejących i maskowania nie używanej powierzchni stołu
5. Zintegrowana kamera systemu optycznego do śledzenia/rozpoznawania paserów pozwalająca wykonanie procedury odczytywania w czasie do maksimum 10 sekund (bez względu na ilość paserów), wraz z czasem niezbędnym na przeliczenie i skompensowanie zniekształceń (np. z druku) oraz zniwelowanie przekosu materiału
6. System do automatycznego odwijania, transportu i cięcia materiałów podawanych z roli
7. System bezpieczeństwa chroniący operatora przed obrażeniami
8. Moduł frezujący o mocy minimum 1kW, pozwalający na frezowanie materiałów do 50mm grubości
9. Automatyczna zmieniarka do frezów z magazynkiem frezów na minimum 8 sztuk, pozwalająca na zmianę frezów w trakcie pracy stosownie do parametrów z pliku, lub w zadanym interwale w miarę ich zużywania. Rozwiązanie musi gwarantować niezawodną zmianę i utrzymanie frezów oraz magazynka w czystości
10. System odsysania transportujący wióry poza obręb stołu
11. Zestaw narzędzi umożliwiający:
a. Cięcie nożem nie oscylacyjnym o długości minimum 5mm, materiałów litych takich jak papier, tektura lita i tektura falista (mikrofala) folie PCV tekstylia, płyta ze spienionego PCV do 5 mm grubości, banneru PCV, siatek PCV
b. Nacinanie folii samoprzylepnej bez efektu cięcia papieru podkładowego
c. Ciecie nożem oscylacyjnym Paneli piankowych do 5 mm, płyt kompozytowych piankowo papierowych, cienkich dwuściennych materiałów elastycznych i sztywnych, kartonu o gramaturze do 1200g/m2, tektury falistej o grubości do 15mm, płyt wielowarstwowych na bazie papieru z prędkości 1m/s, polipropylenu litego o grubości do 1,5mm, ekoskóry, skóry klasycznej i ekoskóry, tekstyliów odzieżowych, reklamowych, filcu, tekstyliów z włókna szklanego, gumy do 5mm, mikrogumy do 50mm, polietylenu dużej gęstości, oraz wielowarstwowego cięcia tekstyliów o łącznej wartości do 20mm.
d. Cięcie bez oscylacji pod kątem 15, 22.5, 30, 40 stopni materiałów na bazie papieru (na przykład reboard) oraz materiałów kompozytowych piankowo papierowych
e. Cięcie na zimno napędzanym nożem wielokątnym obrotowym materiałów tekstylnych takich jak baner poliestrowy, syntetyczne tekstylia odzieżowe, jedwab balonowy, materiały dywanowe, filce, materiały na bazie włókien szklanych,
f. Bigowanie tektury litej i falistej w tym tektur ciężkich 5 warstwowych, polipropylenu kanalikowego, materiałów o strukturze plastra miodu na bazie papieru, polietylenu i innych tworzyw sztucznych,
g. Perforowanie folii winylowej, kartonu oraz tektury falistej
h. Rysowanie piórem kulkowym
12. Minimalna Powtarzalność +/- 0,03mm
13. Minimalna Dokładność +/- 0,001mm
14. Minimalne przyspieszenie do 0,9g
15. Minimalna prędkość maksymalna 1,4m/s
16. Oprogramowanie:
a. W języku europejskim (np. polski lub angielski lub niemiecki) z pełną i sprawną funkcjonalnością po przełączeniu na inny język,
b. Możliwość otwierania i procesowania plików wektorowych,
c. Automatyczna inspekcja poprawności nadchodzących plików i ich naprawa lub optymalizacja,
d. Baza obrabianych materiałów przechowująca profile z parametrami stosowanymi do obróbki i pozwalająca na ich aplikowanie przez operatora, lub aplikowanie w sposób automatyczny, z zastosowaniem tzw. hot folderów,
e. Możliwość edytowania własnych profili materiałów, oraz ich zabezpieczania przed dokonywaniem nie autoryzowanych zmian,
f. System kolejkowania z automatyczną kalkulacja czasu pracy dla przychodzących zleceń/prac umożliwiający planowanie produkcji,
g. Mechanizm automatycznego otwierania właściwego dla danej pracy pliku bazujący na kodzie QR lub kodzie kreskowym,
h. Mechanizm umożliwiający eliminację tzw. Ovecutów które wynikają z kształtu niektórych noży,
i. Mechanizm monitorowania zużycia narzędzi,
j. System powiadamiania emailem o zakończeniu pracy,
17. Możliwość opcjonalnej rozbudowy o:
a. Moduł frezu min. 3kW,
b. Moduł lasera do cięcia tekstyliów,
c. Moduł dziurkujący,
d. Centralnie napędzany podajnik do tekstyliów zapewniający stały naciąg na całej długości rolki i eliminujący marszczenie materiału
e. Podajnik do tekstyliów rozciągliwych
f. Automatyczny podajnik i odbiornik do płyt
g. Moduł robota kooperującego
h. Pole do podawania materiałów objęte systemem automatycznego transportu mediów
i. Pole odkładcze do kolekcjonowania wyciętego materiału bez zatrzymywania procesu cięcia

Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
42623000-9 – Frezarki

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: jarociński Miejscowość: Jarocin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Pozyskanie ofert na zakup Plotera stołowego z nożem oscylacyjnym – 1 szt.

Przedmiot zamówienia

Minimalne parametry techniczne:
Parametry techniczne dla napędu:
1.Obszar pola roboczego – minimum 2270x3200mm
2.Minimum 3 sloty na narzędzia, z możliwością jednoczesnego zastosowania frezarki, noża oscylacyjnego i noża wleczonego
3.System automatycznej kontroli długości ostrza po wymianie, dla wszystkich narzędzi z dowolnego slotu, pozwalający na eliminację niepożądanego efektu nadmiernego cięcia maty podkładowej, oraz efektów niedocięcia wynikających ze skracania się ostrzy przy długich nakładach.
4.System mocowania materiału na bazie podsysu (pompa próżniowa lub turbina) z podziałem na strefy załączane i wyłączane automatycznie, gwarantujący pewne mocowanie i eliminujący konieczność dodatkowego stosowania taśm klejących i maskowania nie używanej powierzchni stołu
5. Zintegrowana kamera systemu optycznego do śledzenia/rozpoznawania paserów pozwalająca wykonanie procedury odczytywania w czasie do maksimum 10 sekund (bez względu na ilość paserów), wraz z czasem niezbędnym na przeliczenie i skompensowanie zniekształceń (np. z druku) oraz zniwelowanie przekosu materiału
6. System do automatycznego odwijania, transportu i cięcia materiałów podawanych z roli
7. System bezpieczeństwa chroniący operatora przed obrażeniami
8. Moduł frezujący o mocy minimum 1kW, pozwalający na frezowanie materiałów do 50mm grubości
9. Automatyczna zmieniarka do frezów z magazynkiem frezów na minimum 8 sztuk, pozwalająca na zmianę frezów w trakcie pracy stosownie do parametrów z pliku, lub w zadanym interwale w miarę ich zużywania. Rozwiązanie musi gwarantować niezawodną zmianę i utrzymanie frezów oraz magazynka w czystości
10. System odsysania transportujący wióry poza obręb stołu
11. Zestaw narzędzi umożliwiający:
a. Cięcie nożem nie oscylacyjnym o długości minimum 5mm, materiałów litych takich jak papier, tektura lita i tektura falista (mikrofala) folie PCV tekstylia, płyta ze spienionego PCV do 5 mm grubości, banneru PCV, siatek PCV
b. Nacinanie folii samoprzylepnej bez efektu cięcia papieru podkładowego
c. Ciecie nożem oscylacyjnym Paneli piankowych do 5 mm, płyt kompozytowych piankowo papierowych, cienkich dwuściennych materiałów elastycznych i sztywnych, kartonu o gramaturze do 1200g/m2, tektury falistej o grubości do 15mm, płyt wielowarstwowych na bazie papieru z prędkości 1m/s, polipropylenu litego o grubości do 1,5mm, ekoskóry, skóry klasycznej i ekoskóry, tekstyliów odzieżowych, reklamowych, filcu, tekstyliów z włókna szklanego, gumy do 5mm, mikrogumy do 50mm, polietylenu dużej gęstości, oraz wielowarstwowego cięcia tekstyliów o łącznej wartości do 20mm.
d. Cięcie bez oscylacji pod kątem 15, 22.5, 30, 40 stopni materiałów na bazie papieru (na przykład reboard) oraz materiałów kompozytowych piankowo papierowych
e. Cięcie na zimno napędzanym nożem wielokątnym obrotowym materiałów tekstylnych takich jak baner poliestrowy, syntetyczne tekstylia odzieżowe, jedwab balonowy, materiały dywanowe, filce, materiały na bazie włókien szklanych,
f. Bigowanie tektury litej i falistej w tym tektur ciężkich 5 warstwowych, polipropylenu kanalikowego, materiałów o strukturze plastra miodu na bazie papieru, polietylenu i innych tworzyw sztucznych,
g. Perforowanie folii winylowej, kartonu oraz tektury falistej
h. Rysowanie piórem kulkowym
12. Minimalna Powtarzalność +/- 0,03mm
13. Minimalna Dokładność +/- 0,001mm
14. Minimalne przyspieszenie do 0,9g
15. Minimalna prędkość maksymalna 1,4m/s
(…)
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków pełny opis przedmiotu zamówienia znajduję się w załączniku do zapytania ofertowego pn. “Zapytanie ofertowe 1/2018 Zakup plotera stołowego z nożem oscylacyjnym – 1 szt.” oraz w polu “Skrócony opis przedmiotu zamówienia”

Kod CPV

42623000-9

Nazwa kodu CPV

Frezarki

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany termin realizowania zamówienia: do 28.02.2019 (przez wskazany termin realizacji rozumie się wykonanie, dostarczenie i montaż urządzenia).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Potencjał techniczny

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówień we wskazanych terminach.

Dodatkowe warunki

– Złożenie oświadczeń na ofercie o braku występowania powiązań.
– Złożenie specyfikacji urządzeń, pozwalającej ocenić parametry.
– Świadczenie sprawnego serwisu typu NEXT BUSINESS DAY tj. po zgłoszeniu problemu wymagane jest zapewnienie:
a. reakcji telefonicznej w ciągu 24 godzin,
b. reakcji z dojazdem do siedziby w ciągu 24 godzin,
c. naprawy w siedzibie Zamawiającego.
– Udzielenie minimum 24 miesięcznej gwarancji na zaoferowany sprzęt.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:
a. wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
b. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
c. powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
d. zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż:
• 221 000 euro – w przypadku zamówień na dostawy i usługi,
• 5 548 000 euro – w przypadku zamówień na roboty budowlane,
i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Złożenie oferty zawierającej:
• Nazwę , adres oferenta i NIP oferenta.
• Datę wystawienia oferty
• Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów
• Termin ważności oferty – minimum 60 dni od zakończenia terminu składania ofert.
• Cenę netto i brutto

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:
• Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.
• Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
• Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
• Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.
• Wykonawca oświadcza, że świadczy sprawny serwis typu NEXT BUSINESS DAY tj. po zgłoszeniu problemu zapewnienia:
o reakcję telefoniczną w ciągu 24 godzin,
o reakcję z dojazdem do siedziby w ciągu 24 godzin,
o naprawę w siedzibie Zamawiającego.
• Wykonawca oświadcza, że udzieli minimum 24 – miesięcznej gwarancji na oferowany sprzęt.
• Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

3) Złożenie specyfikacji potwierdzającej spełnienie minimalnych parametrów technicznych.

Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zostać złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta. Musi być podpisana przez oferenta, przy czym podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną. Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia, oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie oferenta i Zapytaniu Ofertowym. Cenę należy wyrazić w jednostkach pieniężnych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.

Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

6. Kryteria oceny ofert:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium:

kryteria oceny ofert waga maksymalna liczba punktów
a) cena netto (w przypadku oferty w walucie obcej, do przeliczenia na walutę PLN zostanie przyjęty średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dokonanie porównania ofert)- 60% – 60 pkt.
b) czas realizacji zamówienia
w dniach od dnia podpisania umowy – 40% – 40 pkt.


a) Punkty w ramach kryterium ceny netto będą przyznawane wg następującej formuły:


A n = Cmin/Cr x 100 x 60%

C min – cena minimalna w zbiorze
C r – cena oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie


b) Punkty w ramach kryterium czas realizacji w dniach od dnia podpisania umowy będą przyznawane wg następującej formuły:


A n = Tmin/Tr x 100 x 40%

T min – najkrótszy czas realizacji (w dniach) w zbiorze
T r – czas realizacji (w dniach) oferty rozpatrywanej
A n – ilość punktów przyznana ofercie

Punkty z oceny kryterium a) – b) zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy oferentowi, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Wnioskodawca

Nazwa

P11 Group Sp. z o.o. Sp. k.

Adres

ul. Powstańców Wielkopolskich 1

63-200 Jarocin

wielkopolskie , jarociński

NIP

6172197598

Numer naboru

RPWP.01.05.02-IZ.00-30-001/18

Zapraszamy do współpracy

Współpracujemy z agencjami reklamowymi, projektantami, architektami oraz indywidualnymi klientami.
Skontaktuj się z nami i poznaj najlepszą ofertę na rynku.

P11 Group sp. z o.o. sp.k. ul. Powstańców Wlkp. 1, 63-200 Jarocin 62 590 36 70 info@.p11.pl

Skip to content