Oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne dla Dino Popielów

Opis projektu

Oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne dla Dino Popielów. Litery przestrzenne,tablice podwieszane wewnętrzne, oznakowanie lodówek.